Vojdime spoločne do hlbšieho prežívania pôstu.
Prijmime spoločne RADOSŤ, ktorú nám nik nevezme ani v pôstnom období
a vyprosme milosti a požehnanie pre Oravu.

Špeciálna výzva aj tento rok!
PÔST BEZ ALKOHOLU - NEPIJEM A NEPONÚKAM !!!

Na každý deň sa môže prihlásiť viacero osôb a v modlitbe a pôste vyprosovať požehnanie!